Oefentherapie Cesar

/ Oefentherapie Cesar

Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een erkende, paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in het behandelen en voorkomen van klachten ten gevolge van een verkeerd houdings- en bewegingspatroon.

Iedereen loopt, zit en bukt op zijn eigen manier. Vaak beweegt men onbewust. Niet al deze gewoontes zijn goed voor het lichaam wat kan leiden tot klachten. Daarnaast kunnen spanningen, overbelasting of een (chronische) aandoening een rol spelen. Door pijn of bewegingsbeperkingen gaat men anders bewegen.

Een van de uitgangspunten van de oefentherapie Cesar is totaliteit. Dat wil zeggen dat het lichaam als geheel wordt bekeken. De oorzaak van een klacht hoeft niet op dezelfde plaats te zitten als de pijn. Diverse lichaamsfuncties beïnvloeden elkaar. Daarom corrigeren wij in de behandeling het gehele houdings- en bewegingspatroon.

Klachten zoals pijn, bewegingsbeperkingen en krachtsvermindering hebben een negatief effect op uw functioneren. Hierdoor kunt u lichamelijk en / of psychisch uit balans raken.

De oefentherapeut Cesar maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Zo krijgt u inzicht in de reacties van uw lichaam op pijn, belasting en spanning. Door een gericht oefenprogramma leert u een gezondere houding aan te nemen, zowel tijdens uw werk als in uw thuissituatie. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met uw individuele mogelijkheden.

Kortom: de oefentherapeut is een allround bewegingscoach, die de patiënt/cliënt traint in het toepassen van de beste manier van bewegen bij zijn/haar dagelijks voorkomende activiteiten!!

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de vereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck: www.vvocm.nl

WERKWIJZE

OEFENTHERAPIE CESAR
DINXPERLO

BEHANDELPLAN

OEFENTHERAPIE CESAR
DINXPERLO

KWALITEIT

OEFENTHERAPIE CESAR
DINXPERLO

Werkwijze

Na verwijzing door een huisarts, specialist of bedrijfsarts maakt u een afspraak bij de oefentherapeut. Tijdens de eerste afspraak vindt er een gesprek plaats over uw klachten. Daarna volgt er een onderzoek. Aan de hand van de bevindingen wordt er een behandeldoel en behandelplan opgesteld, afgestemd op uw specifieke situatie. Dit wordt daarna met u besproken.

Behandelplan

Het behandelplan kan uit de volgende onderdelen bestaan, namelijk het behouden of verbeteren van:

– Mobiliteit (lenigheid)
– Spierkracht
– Ontspanning/spanningsregulatie
– Ademhalingstechnieken
– Houding en beweging, zowel correctie als in training van gewoontes in dagelijkse bezigheden (ADL)
– Spierlengte
– Evenwicht
– Coördinatie
– Conditie
– Adviezen en informatie

U leert oefeningen, die u ook makkelijk thuis kunt uitvoeren. Met behulp van een grote spiegel leert u zelf uw houding te corrigeren. Er wordt voornamelijk functioneel geoefend, dat wil zeggen dat het lichaam getraind wordt op de manier zoals het in het dagelijks bewegen gebruikt wordt.

Door de actieve bijdrage van de patiënt en door de voortdurende sturing en evaluatie van de therapeut wordt de voortgang van de behandeling gewaarborgd. Indien nodig wordt er overleg gepleegd met de verwijzer en andere betrokkenen.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck te waarborgen is er een kwaliteitsregister. Vermelding in het register is alleen mogelijk als er voldaan wordt aan bepaalde criteria. Wegingsfactoren hierbij zijn o.a.:

– Het volgen van bij- en nascholing
– Intercollegiaal overleg met collega’s uit de regio
– Professionele praktijkvoering

De Oefentherapeut Cesar Dinxperlo is geregistreerd in dit kwaliteitsregister.