Ademhaling

/ Specialisaties / Ademhaling en duizeligheid

SPECIALISATIES

Ademhaling en duizeligheid 

Wat is hyperventilatie?
Hyperventilatie is een reactie van het lichaam op angst, stress, psychische druk, zorgen, overmatige inspanning of emoties. Hierdoor ontstaat een gespannen ademhaling en dit kan leiden tot klachten als benauwdheid, hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid en duizeligheid. Dit is een beangstigend gevoel, en het voelt alsof u te weinig zuurstof binnen krijgt. Er bestaan 2 vormen, die ook gecombineerd voorkomen:

Vorm 1: Acute hyperventilatie
Bovenstaande verschijnselen treden in aanvallen hevig op. Vaak ontstaat angst voor deze aanvallen en dit zorgt voor een belemmering in uw dagelijkse activiteiten.

Vorm 2: Chronische hyperventilatie
Men merkt hierbij niet dat er constant te snel of teveel geademd wordt, waardoor vooral vage klachten optreden, zoals spierklachten in rug, nek of borst, hoofdpijn, darmklachten, vermoeidheid en slaapproblemen.

paardebloem

ADEMHALING

Hoe kan de oefentherapeut Cesar u helpen?

– De Cesartherapeut bekijkt nauwkeurig hoe de ademhaling verloopt:
• Welke spieren zijn er gespannen?
• Is het middenrif en de ribben voldoende beweeglijk?
• Hoe gebruikt u uw ademhalingsspieren?
• Is uw houding optimaal voor een juiste ademhaling?
– U krijgt inzicht in de oorzaken en symptomen. U krijgt uitleg over het ontstaan van hyperventilatie en welke symptomen daarbij horen
– U leert wat u zelf kunt doen aan deze klachten. U leert technieken waarmee u de klachten kunt verminderen
– U leert technieken aan waarmee u overmatige spierspanning kunt verminderen en/ of opheffen
– U leert grenzen en stresssignalen tijdig herkennen

Resultaat
Als u heeft gemerkt waar spierspanning opgebouwd wordt in het lichaam, gaat u uw grenzen en stresssignalen beter herkennen. Alvorens u gaat hyperventileren, kunt u opgebouwde spierspanning signaleren en verminderen en daarmee hyperventileren voorkomen. Hierdoor neemt de frequentie van de klachten verder af.

ADEMHALING

Oefentherapie Cesar bij COPD en astma

COPD en astma zijn longziekten die benauwdheid, hoesten en opgeven van slijm veroorzaken. Het ademen gaat vaak gepaard met piepen en brommen, vooral bij inspanning. Bij COPD gebeurt dit continu, bij astma in aanvallen. Patiënten raken hierdoor vermoeid, wat in het dagelijks leven tot beperkingen leidt, in meer of mindere mate. Traplopen, sporten, boodschappen doen, haren wassen, stoeien met de kleinkinderen enzovoort. Het lukt niet meer of gaat heel moeizaam.

De oefentherapeut Cesar onderzoekt in hoeverre de ernst van de verminderde longfunctie overeenkomt met de beperkingen in het leven van alledag. Op basis daarvan kan een individuele behandeling gestart worden. Het is ook mogelijk deel te nemen aan een groepsbehandeling. Met oefentherapie Cesar wordt gewerkt aan:

– Meer inspanningsvermogen en conditie
– Een betere spierkracht
– Oefeningen gericht op het dagelijks leven, zoals zitten, opstaan, wandelen
– Meer kennis van het ziektebeeld
– Het verminderen van angst m.b.t. kortademig- en benauwdheid
– De inhalatietechniek van medicijnen
– Hoesttechniek
– Een betere ademtechniek

BEKIJK MEER

Overige specialisaties

Duizeligheid

Oefentherapie bij duizeligheidsklachten
Oefentherapie bij duizeligheidsklachten is afhankelijk van de soort duizeligheid. Tijdens de anamnese zal daarom uitgebreid worden gevraagd naar onder andere:

-Soort duizeligheid (bijvoorbeeld licht in hoofd, deinend of draaiduizelig)

-Beloop (bijvoorbeeld is het eenmalig? Is het constant? Is het maximaal 1 minuut?)

-Is er iets dat de duizeligheid uitlokt (bijvoorbeeld opstaan, positieverandering van het hoofd, spanning)

-Zijn er andere verschijnselen (bijvoorbeeld vallen, oorklachten)

-Medicatie (zijn er veranderingen in medicatie?)

Daarna wordt er onderzoek gedaan, passend bij de symptomen, en vervolgens start de behandeling.

Wat kan de oefentherapeut voor u doen?

– Repositiemanoeuvres: Bij BPPD (Benigne Paroxysmale Positionele Draaiduizeligheid)
Door middel van een specifieke handgreep worden de loszittende oorsteentjes verplaatst naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. Hierdoor kunnen de oorsteentjes niet meer leiden tot overprikkeling van de zintuigcellen waardoor er geen duizeligheid meer optreedt.

– Vestibulaire revalidatie (als het evenwichtsorgaan niet goed functioneert)
Vestibulaire revalidatie is een oefentherapie die gericht is op het verminderen van symptomen veroorzaakt door vestibulaire dysfunctie. Oefeningen kunnen gericht zijn op het verbeteren van de blikstabiliteit en Oefeningen om het proces van herstel van het evenwichtsgevoel in de hersenen te versnellen.

– Ademhalings- en/of ontspanningsoefeningen (o.a. bij hyperventilatiesyndroom)

– Balanstraining (als het evenwichtsorgaan niet goed functioneert)