Slaapoefentherapie

/ Specialisaties / Slaapoefentherapie

SPECIALISATIES

Slaapoefentherapie

(kinder) slaapoefentherapie

Wanneer u slecht slaapt, kan dit zowel ’s nachts als overdag voor problemen zorgen. Kampt u al langere tijd met slaapproblemen, dan kan het bovendien voorkomen dat u in een vicieuze cirkel terechtkomt. Door aan de slag te gaan met uw slaapproblemen, kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken.

We gaan uw situatie in kaart  brengen en de slaapproblemen effectief proberen te behandelen. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van onder andere inslapen, doorslapen, (te vroeg) wakker worden, slaapapneu en nachtelijk piekeren.

photo-1512548438457-4c9584d3766b niet slapen

Wat kunt u verwachten van de slaapoefentherapeut?

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

-Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.

-Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen

-Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.

-Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.

-Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.

-Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.

Hoe ziet uw slaapbehandeling eruit?

-Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.

-Vragenlijsten: U zal 1 of meerderevragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.

-Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.

-De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiene, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.

Kinderen met slaapproblemen

 

Slaapproblemen bij kinderen zijn er altijd al wel geweest. Kinderen vormen de grootste groep van alle slapelozen. Echter in dit digitale tijdperk dreigen slaapproblemen nog verder toe te nemen. Kinderen zitten tegenwoordig vaak en lang achter beeldschermen, bewegen minder en slikken bij slaapproblemen vaak melatonine alsof het geen enkele kwaad kan…. Wanneer onvoldoende aan de slaapbehoefte van het kind wordt voldaan nemen ook de lange termijn gevolgen van slaapproblemen toe, zoals onder andere:

Slechte slaapgewoonten, angst, depressie, overgewicht, diabetes, concentratieproblemen, verminderde leerprestaties, gedragsproblemen en een verstoord bioritme.

Slaapproblemen bij kinderen kunnen ook eigenlijk een probleem van de ouders zijn. De ouders hebben bijvoorbeeld geen geduld, de wakkere momenten komen hen niet uit, ze hebben het kind onhandige gewoontes aangeleerd of ze kunnen moeilijk consequent zijn. Door spanningen in huis of tussen de ouders kan een slaapprobleem ontstaan omdat het kind zich bijvoorbeeld niet veilig voelt of gewoonweg zelf te gespannen is.

Bovenal zijn slaapproblemen bij kinderen ongewenst en ongezond. Ze blijven niet zonder gevolgen.

Aanpak door de slaapoefentherapeut

De slaapoefentherapeut kan jou als ouder adviseren en informeren over

-sport en beweegadviezen voor je kind

-ontspanningsoefeningen om samen te doen

-het gebruik van slaaphulpmiddelen zoals boekjes, slaapschaap, stickerkaarten…

-gezond slaapgedrag

-juiste slaapgewoonten

-richtlijnen voor een gezonde slaap

-structuur geven aan de dag en de nacht

-Je krijgt een soort scholing over de kinderslaap, psycho-educatie

De slaapoefentherapeut kan jouw kind slaapoefeningen leren om

-beter te ontspannen

-het hoofd stil te krijgen

-de aandacht naar veiligheid en rust te verleggen (focussen)

-“uit het hoofd in het lijf” te komen, lichaamswerk

-ook overdag eens te verstillen middels mindfulness oefeningen voor kinderen

-Er zijn tevens oefeningen bij die jij als ouder samen met je kind kan doen om de slaap te bevorderen.

Ondersteunende materialen bij slaapproblemen bij kinderen

Jouw slaapoefentherapeut kan je adviseren over leuke helpende boekjes, stickerkaarten, spelletjes tegen angst, wekkers die aangeven wanneer het “opsta tijd” is, tegoed bonnen voor uit bed komen enz enz… Deze hulpmiddelen halen de spanning van het bedritueel en het slapen af, waardoor je kind rustiger zal gaan slapen en jijzelf prettige ruggesteun ervaart door de aangereikte hulpmiddelen.

Wil je graag hulp bij het slaapprobleem van je kind en daarmee ook de oplossing voor je eigen slaaptekort?

 

 

baby-1151351__340 slaap